Archiwum kategorii: Emerytura

IKE – wady i zalety

ike emeryturaW 2004 roku Polacy otrzymali odkładanie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na tzw. Indywidualnym Koncie Emerytalnym – IKE (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Indywidualne_konto_emerytalne). To swoistego rodzaju Fundusz Inwestycyjny rządzący się podobnymi prawami, ale nie obarczony tzw. podatkiem Belki, ale pod pewnymi warunkami, o których później. IKE prowadzone są przez różne podmioty od Towarzystw Emerytalnych, poprzez banki po biura maklerskie. Kto by jednak ich nie prowadził, od początku swego istnienia, budzą bardzo wiele kontrowersji. Przede wszystkim dyskutowana jest celowość ich istnienia.

Czy potrzebne nam są IKE?

Ze względu na spore ograniczenia w możliwościach inwestowania kapitału, podważa się sens umieszczania w nich kapitału w imię przyszłego zwolnienia z podatku. Do głównych ograniczeń IKE zalicza się: możliwość inwestowania tylko w fundusze jednego TFI w danym roku, brak dostępu do rynków zagranicznych, albo poważne ograniczenie takiej możliwości, często pobierana prowizja od środków wpłacanych na IKE. Jeżeli Ne możemy korzystać ze wszystkich narzędzi inwestowania to zakładamy, że gdzie indziej moglibyśmy inwestować lepiej to znaczy efektywniej. Ale oprócz braku podatku, uwaga tylko w wypadku nie wypłacenia pieniędzy przed 55 rokiem życia.

Plusy IKE

Do zalet IKE zalicza się jego bezpieczeństwo. Jeżeli inwestor nie zna się, nie chce znać się na podstawach (absolutnych podstawach) inwestowania w fundusze i po prostu chce wpłacić pieniądze do jakiegoś funduszu i wypłacić‚ to co się uzbiera. Jeszcze więcej zalet będzie miał IKE jeśli nie poprzestaniemy na inwestycjach w fundusze, a będziemy mieli odwagę ryzykować na giełdzie papierów wartościowych. Nie jest jednak odkrywczym fakt, że inwestycje finansowe obarczone większym ryzykiem mogą przynieść większe profity, sęk w tym, że wcale nie muszą.

 Czy Indywidualne Konto Emerytalne się opłaca?

Czy warto więc minimalizować możliwość ewentualnych strat i inwestować tylko w fundusze? Zdania są mocno podzielone. Każdy indywidualnie, według własnego uznania musi zadecydować co mu się bardziej opłaca. Jakie ryzyko inwestycyjne chce ponosić i jaki profit z inwestowania chce otrzymać. Przy inwestowaniu w bezpieczne fundusze, sięgnie on, tak przynajmniej oceniają na dzień dzisiejszy analitycy, 10-12%.

Dla większości z nas nie jest to zły wynik. Pozostali będą kręcić nosem i mówić, że nie warto i szkoda zachodu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że środki pozazusowskie będą stanowiły gros naszej przyszłej emerytury wszystko co może ją pomnożyć warte jest naszego zainteresowania.

Składki od pracujących nie wystarczą na wypłaty dla emerytów – co będzie się wtedy działo?

Wpłaty ze składek nie wystarczają na sfinansowanie wydatków na emerytury i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych ( renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne i inne ).

Począwszy, od 1990 r. Skarb Państwa, będąc gwarantem wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych uzupełnia brakujące środki na ich wypłatę. Podział ubezpieczeń społecznych na wyodrębnione rodzaje (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe ) i utworzenie odpowiednich funduszy i funduszy rezerwowych oraz racjonalizacja systemu ma doprowadzić w długiej perspektywie do samofinansowania się systemu. Utworzenie Funduszu Rezerw Demograficznych dla zreformowanego ubezpieczenia emerytalnego ZUS ma zapewnić w przyszłości finansowe zabezpieczenie I filaru systemu emerytalnego. Z tego Funduszu środki zostaną uruchomione po 2009 r., gdy prognozowany wyż demograficzny przejdzie na emeryturę, niekorzystnie wpływając na relację pomiędzy liczbą osób ubezpieczonych a liczbą świadczeniobiorców.

Pod jakie skrzydła trafić aby czuć się pewnym i bezpiecznym

Nie możemy się bać musimy jasno określić nasz stan życia i plan na lepszą przyszłość.

Możemy to zrobić sami ale wtedy na pewno nic nie osiągniemy musimy więc postawić na fachowców jakimi z pewnością są polskie fundusze emerytalne to oni zadbają za nas o nasza przyszłość, jednak najpierw skontaktują się z nami i wytłumaczą nam kilka spraw zanim do czego kol wiek dojdzie nakierują nas na właściwie tory. Im też w końcu zależy abyśmy się nie musieli martwić co przyniesie nam przyszłość żebyśmy widzieli ją tylko w różowych barwach w końcu od tego oni są i za to dostają wynagrodzenie.

I dlatego mają oni nam zapewnić warunki do godnej i normalnej przyszłości my jako członkowie płacąc regularnie składki nie musimy się więcej o nic martwić to teraz ich brożka jak zaplanują oni dla nas naszą przyszłość muszą zrobić to godnie w końcu pewna marka to czegoś zobowiązuje i muszą oni się z tym liczyć. A tak na pewno będzie więc śpijmy spokojnie.

Jak można wybrać najlepszy fundusz emerytalny?

Wystarczy tylko jedna rozmowa aby zmienić nasz Zycie wiadomo jednak ze musi być to rozmowa konkretna a nie taka którą można potocznie nazwać zwykle owijanie w bawełnę. Dlatego właśnie musimy znaleźć otwarty fundusz emerytalny który da nam jakieś konkrety a nie żmudne nadzieje i tylko marzenia a nie realne plany na normalną przyszłość i godziwą emeryturę:http://mojaemerytura.zus.pl/

Polacy są najlepsi w tej branży potrafią zadbać i klienta  jak mało kto doradzą nam i nas wysłuchają abyśmy nie czuli się źle i wybrali dobrze a nie błądzili po macko mając pewność że widzimy przyszłość w  złych, ciemnych barwach.

To prawda nie możemy sobie w  dzisiejszych czasach pozwolić na błąd w końcu to dotyczy naszego życia po tym jak zakończymy aktywna prace zawodową i będziemy odpoczywać po wielu latach ciężkiej pracy musi mieć pewność że czeka nas wtedy godna przyszłość ale nie tylko nas tu chodzi też o naszą rodzinę i bliskich więc jest to kwestia bardzo ważna.

Dlaczego kobieta powinna wcześniej przechodzić na emeryturę

Emerytura według nowych zasad zależy nie tylko od zgromadzonych składek, ale także od przewidywanej dla danego rocznika statystycznej długości dalszego trwania życia, a kobiety żyją dłużej.

Dla porównania: jak wylicza GUS, w 1996 r. 62-letni mężczyzna przechodząc na emeryturę miał przed sobą prawie 14,7 lat życia, natomiast kobieta w tym samym wieku – 18,88 lat. Gdyby tę długość życia przyjmowano dla wyliczenia emerytury osobno dla kobiet i mężczyzn, to kobieta powinna dostać niższą emeryturę, ponieważ zgromadzony przez nią kapitał dzieliłby się przez większą liczbę lat. W nowym systemie dla kobiet emerytury wyliczane są na podstawie średniej długości życia obu płci. Ta dla 1996 r. wynosi 16,61 lat. Kobieta na takim wyliczeniu zyskuje więcej, niż wniosła do systemu. Do jej emerytury będą dokładać się krócej żyjący mężczyźni.

Dobry fundusz emerytalny krok do dostatniej emerytury w przyszłości

Przyszłość jest dla każdego niewiadoma dlatego warto już teraz w dniu dzisiejszym zrobić duży plan dotyczący właśnie naszej przyszłości.

Jeszcze wtedy kiedy jesteśmy młodzi wybierzmy swój własny otwarty fundusz emerytalny zróbmy to godnie i solidnie aby mieć pewność że stawiamy na odpowiednią kartę żeby później jak już przyjdzie odpowiedni czas nie martwić się o naszą przyszłość, i naszych najbliższych. T

aki fundusz który może nam zapewnić sukces jest na pewno polski fundusz emerytalny są oni najlepsi w tym co robią możemy bez żadnego ale czy wyrzutu powierzyć im naszą przyszłość stanie się ona pewna i solidna ponieważ będziemy współpracować z ekspertami. tylko wtedy będziemy czuć ulgę w sercu w końcu trafiliśmy na poważnych ludzi którzy odpowiednio pokierują naszą ewentualną przyszłością ach ile zdrowia na tym zyskamy nie zamartwiając się już jak będzie wyglądać później nasze życie to naprawdę takie proste więc zróbmy ten jeden krok do naszej przyszłości.

Od czego będzie zależała wysokość emerytury z ZUS?

Wysokość emerytury z ZUS będzie zależała od zaewidencjonowanego na koncie tzw. kapitału składkowego ( Międzypokoleniowego Kapitału Uprawnień Emerytalnych ) oraz od tzw. średniej statystycznej oczekiwanej długości życia pracownika, w wieku, w którym przechodzi na emeryturę. Specjaliści oszacują, jak długo statystycznie będzie dana osoba jeszcze żyć, mając do pomocy wieloletnie dane demograficzne, z których wynika np. ilu 60-latków dożywa 70-tki czy 80-tki.

Emeryturę z I filaru stanowić będzie kwota otrzymana przez podzielenie sumy zaewidencjonowanych składek na koncie w ZUS przez statystyczną średnią oczekiwaną długość dalszego trwania życia (wyrażoną w miesiącach) dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Przeciętne dalsze trwanie życia będzie liczone wspólnie dla obu płci. O wysokości emerytury z filaru I (repartycyjnego) decydować będzie zaewidencjonowany na koncie ubezpieczonego „kapitał”, uzależniony od stopy składki na ubezpieczenie emerytalne, zarobków, objętych ubezpieczeniem oraz sposobu waloryzacji. O jej wysokości decydować będzie także wiek przejścia na emeryturę oraz średnia statystyczna długość trwania życia dla danego wieku w momencie przejścia na emeryturę.

Kiedy można dostać wcześniejszą emeryturę?

Za ogólnie obowiązujący wiek przyznawania emerytur dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, przyjęto: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pod pewnymi warunkami możliwe będzie również skorzystanie z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

Między innymi, dla osób, które nie przystąpią do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz warunki konieczne do uzyskania emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2006r., zachowana pozostanie możliwość ewentualnego skorzystania z wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury jest – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – rozwiązanie stosunku pracy.

Czy można jednocześnie otrzymywać emeryturę i pracować?

Można łączyć emeryturę i pracę, jednak zarobki w określonej wysokości rzutują na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Do końca 1998 r. zarobki do 60% przeciętnego wynagrodzenia nie wpływały na wysokość wypłacanej emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zarobki w granicach pomiędzy 60% a 120 % rzutowały na wysokość wypłacanej emerytury, zmniejszając jej wysokość. Z

Zawieszenie wypłaty emerytury następowało, w przypadku osiągania przez emeryta zarobków przekraczających miesięcznie 120% przeciętnego wynagrodzenia Od dnia 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracujący emeryt, który ukończył 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna nie odczuje żadnych konsekwencji w wysokości wypłacanej emerytury, bez względu na wysokość osiąganych przez niego zarobków. Pozostali emeryci, będący w wieku niższym będą mieli ograniczoną wypłatę emerytury, nie więcej niż o tzw. część socjalną, gdy ich zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zawieszenie wypłaty następować będzie, po przekroczeniu przez pracującego emeryta zarobków odpowiadających miesięcznie 130% przeciętnego wynagrodzenia.