Archiwa tagu: wcześniejsza emerytura

Kiedy można dostać wcześniejszą emeryturę?

Za ogólnie obowiązujący wiek przyznawania emerytur dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, przyjęto: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pod pewnymi warunkami możliwe będzie również skorzystanie z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

Między innymi, dla osób, które nie przystąpią do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz warunki konieczne do uzyskania emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2006r., zachowana pozostanie możliwość ewentualnego skorzystania z wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury jest – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – rozwiązanie stosunku pracy.

Kiedy jest możliwa wypłata wcześniejszej emerytury z II filaru?

Obecne unormowania prawne nie regulują szczegółowo kwestii tzw. emerytur pomostowych.

W ramach prac komisji ekspertów wyszczególnione zostały rodzaje prac, których wykonywanie powinno uprawniać do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Nie zostały zakończone rozmowy negocjacyjne Rządu ze związkami zawodowymi na temat wysokości emerytur pomostowych i sposobu ich finansowania.

Kwestie te rozstrzygnie odrębna ustawa. Na obecnym etapie prac nie przewiduje się rozwiązania wypłacania części emerytury pomostowej z II filaru, a więc przed osiągnięciem ustawowo określonego, obowiązującego wieku emerytalnego.