Kiedy jest możliwa wypłata wcześniejszej emerytury z II filaru?

Obecne unormowania prawne nie regulują szczegółowo kwestii tzw. emerytur pomostowych.

W ramach prac komisji ekspertów wyszczególnione zostały rodzaje prac, których wykonywanie powinno uprawniać do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Nie zostały zakończone rozmowy negocjacyjne Rządu ze związkami zawodowymi na temat wysokości emerytur pomostowych i sposobu ich finansowania.

Kwestie te rozstrzygnie odrębna ustawa. Na obecnym etapie prac nie przewiduje się rozwiązania wypłacania części emerytury pomostowej z II filaru, a więc przed osiągnięciem ustawowo określonego, obowiązującego wieku emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *