Kiedy można dostać wcześniejszą emeryturę?

Za ogólnie obowiązujący wiek przyznawania emerytur dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, przyjęto: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pod pewnymi warunkami możliwe będzie również skorzystanie z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

Między innymi, dla osób, które nie przystąpią do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz warunki konieczne do uzyskania emerytury spełnią do dnia 31 grudnia 2006r., zachowana pozostanie możliwość ewentualnego skorzystania z wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury jest – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – rozwiązanie stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *