Archiwa tagu: zawieszenie wypłaty emerytury

Czy można jednocześnie otrzymywać emeryturę i pracować?

Można łączyć emeryturę i pracę, jednak zarobki w określonej wysokości rzutują na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Do końca 1998 r. zarobki do 60% przeciętnego wynagrodzenia nie wpływały na wysokość wypłacanej emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zarobki w granicach pomiędzy 60% a 120 % rzutowały na wysokość wypłacanej emerytury, zmniejszając jej wysokość. Z

Zawieszenie wypłaty emerytury następowało, w przypadku osiągania przez emeryta zarobków przekraczających miesięcznie 120% przeciętnego wynagrodzenia Od dnia 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracujący emeryt, który ukończył 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna nie odczuje żadnych konsekwencji w wysokości wypłacanej emerytury, bez względu na wysokość osiąganych przez niego zarobków. Pozostali emeryci, będący w wieku niższym będą mieli ograniczoną wypłatę emerytury, nie więcej niż o tzw. część socjalną, gdy ich zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zawieszenie wypłaty następować będzie, po przekroczeniu przez pracującego emeryta zarobków odpowiadających miesięcznie 130% przeciętnego wynagrodzenia.