Archiwum kategorii: Emerytura

Kiedy jest możliwa wypłata wcześniejszej emerytury z II filaru?

Obecne unormowania prawne nie regulują szczegółowo kwestii tzw. emerytur pomostowych.

W ramach prac komisji ekspertów wyszczególnione zostały rodzaje prac, których wykonywanie powinno uprawniać do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Nie zostały zakończone rozmowy negocjacyjne Rządu ze związkami zawodowymi na temat wysokości emerytur pomostowych i sposobu ich finansowania.

W jakiej formie można dostać emeryturę?

Emeryturę będzie można otrzymywać w jednej z form wypłacaną z Zakładu Emerytalnego:

  • dożywotnia emerytura indywidualna wypłacana aż do śmierci ubezpieczonego,

  • dożywotnia emerytura indywidualna z tzw. okresem płatności świadczenia dla wskazanego beneficjenta (nie krótszym niż 10 lat); oznacza to, że emerytura będzie płacona dożywotnio, a jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi przed upływem 10 lat – będzie wypłacana wskazanej przez niego osobie (do końca okresu gwarantowanego),