Jaa będzie obliczana wysokość emerytury?

Zebrane w trakcie aktywności zawodowej składki w otwartym funduszu emerytalnym, po ukończeniu wieku emerytalnego przez daną osobę, zostaną skierowane w formie wypłaty transferowej do wybranego przez zainteresowanego zakładu emerytalnego.

Zakład emerytalny będzie wypłacać dożywotnie emerytury oraz świadczenia gwarancyjne dla wskazanych beneficjentów. Wysokość stawek oferowanych emerytur dożywotnich może być zróżnicowana jedynie w zależności od wielkości wypłaty transferowej, grupy wiekowej oraz płci świadczeniobiorcy. Zasadą jest tu swobodne ustalanie przez zakłady emerytalne wysokości wypłacanych emerytur dożywotnich i świadczeń gwarancyjnych. Zakłady emerytalne muszą przedstawiać Urzędowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące stosowanych stawek. Obowiązek ten, czyli przedstawianie stosowanych stawek, jest elementem oferty zakładu. Informacje będą udostępniane każdemu, kto się o nie zwróci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *