W jakiej formie można dostać emeryturę?

Emeryturę będzie można otrzymywać w jednej z form wypłacaną z Zakładu Emerytalnego:

  • dożywotnia emerytura indywidualna wypłacana aż do śmierci ubezpieczonego,
  • dożywotnia emerytura indywidualna z tzw. okresem płatności świadczenia dla wskazanego beneficjenta (nie krótszym niż 10 lat); oznacza to, że emerytura będzie płacona dożywotnio, a jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi przed upływem 10 lat – będzie wypłacana wskazanej przez niego osobie (do końca okresu gwarantowanego),
  • dożywotnia emerytura współmałżeńska,
  • dożywotnia emerytura współmałżeńska z tzw. okresem płatności świadczenia dla wskazanego beneficjenta (nie krótszym niż 10 lat), jeżeli śmierć obojga małżonków nastąpi przed upływem 10 lat świadczenia będzie wypłacane osobie uposażonej (do końca okresu gwarantowanego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *