Archiwa tagu: dożywotnia emerytura

W jakiej formie można dostać emeryturę?

Emeryturę będzie można otrzymywać w jednej z form wypłacaną z Zakładu Emerytalnego:

  • dożywotnia emerytura indywidualna wypłacana aż do śmierci ubezpieczonego,
  • dożywotnia emerytura indywidualna z tzw. okresem płatności świadczenia dla wskazanego beneficjenta (nie krótszym niż 10 lat); oznacza to, że emerytura będzie płacona dożywotnio, a jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi przed upływem 10 lat – będzie wypłacana wskazanej przez niego osobie (do końca okresu gwarantowanego),
  • dożywotnia emerytura współmałżeńska,
  • dożywotnia emerytura współmałżeńska z tzw. okresem płatności świadczenia dla wskazanego beneficjenta (nie krótszym niż 10 lat), jeżeli śmierć obojga małżonków nastąpi przed upływem 10 lat świadczenia będzie wypłacane osobie uposażonej (do końca okresu gwarantowanego).