Archiwa tagu: losowanie ofe

Kiedy jest losowane OFE?

Osoby, dla których uczestnictwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym jest obowiązkowe (ur. po 31.12.1968 r.), muszą wybrać fundusz w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Pierwsze losowanie odbyło się w dniu 31.03.2000 r. i objeło osoby, które pomimo obowiązku przystąpienia do II filaru systemu emerytalnego nie wybrały samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. ZUS ma obowiązek przypomnieć o zawarciu umowy listownie wskazując jako ostateczny termin 10 stycznia następnego roku. Losowanie odbywa się ostatniego dnia roboczego stycznia. Jeżeli osoby te nie dopełnią obowiązku i nie podejmą decyzji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybierze za nich fundusz losowo. Losowanie w ZUS członkostwa danych osób w poszczególnych funduszach emerytalnych oparte jest na zasadzie proporcjonalności, tzn. liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w poszczególnych otwartych funduszach emerytalnych, określanych w wyniku losowania powinna być proporcjonalna do liczby członków tych funduszy, na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym przeprowadzane jest losowanie.