Czym różnią się poszczególne filary systemu emerytalnego?

I filar – zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych – obowiązkowy oparty na umowie pokoleniowej; emerytura wypłacana z ZUS pochodzić będzie z bieżących składek wszystkich pracujących.

II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne – kapitałowy zarządzany przez prywatne instytucje (obowiązkowy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r., które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz fakultatywnych – dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r.).

III filar – dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne instytucje. W ramach tego filaru powstają pracownicze programy emerytalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *